News

कला संकाय

 • हिन्दी साहित्य
 • संस्कृत
 • समाज शास्त्र
 • राजनीति विज्ञान
 • अर्थ शास्त्र
 • अंग्रेजी साहित्य
 • गृह विज्ञान
 • प्राचीन भारतीय इतिहास
 • शिक्षा शास्त्र

विज्ञान संकाय

 • गणित
 • रसायन विज्ञान
 • वनस्पति विज्ञान
 • भौतिक विज्ञान
 • जन्तु विज्ञान

वाणिज्य संकाय

 • कॉमर्स

प्रशिक्षण संकाय

 • डी0 एल0 एड्0 (बी0 टी0 सी0)